Програми

Основно

ΑΩ Клуб се по много чему разликује у односу на бројне институте и групе који заговарају „технички“ приступ. Не трудимо се да помогнемо искључиво у уклапању појединца у систем. Комуникација коју увежбавамо нема за циљ само ефикасност, хладну толеранцију и „срећу“ – ма шта се под тим мислило. Циљ је да дођемо и до комуникације која води отворености и храбрости, прихватању и дубљем разумевању и нас самих и људи око нас.

Структура програма клуба:

  • Редовни курсеви, обука у трајању од три месеца (10 целодневних радионица)
  • Летњи, интензивни курс у трајању од пет недеља – целодневне и полудневне радионице, до три пута недељно
  • Једном недељно редовни тренинзи (2-3 сата) за чланове Клуба који плаћају чланарину (само они који су одслушали обуку; ако нису положили завршне провере и испите могу се припремати на тренинзима). Сваког тренинга се увежбава нова техника. Они који су завршили обуку имају могућност да постављају своје теме и ситуације.
  • Повремено се организују тематски једнодневни семинари са гостима предавачима, по комерцијалним ценама.
  • Индивидуална саветовања

 

Обука полазника курсева обухвата:

– Испитивање, проверу и усвајање аутентичних личних и заједничких животних вредности.
– Одређивање сопствене животне мисије као основе личне мотивације.
– Упознавање са техникама развоја карактера и освајање врлина, као што су лична упорност, борбеност и ментална стабилност.
– Стицање умећа правилног постављања личних и заједничких циљева.
– Развијање вештине активне, победничке одбране од свих врста напада и манипулација.
– Стицање способности предупређивања и спречавања непотребних конфликата.
– Развијање способности управљања својим емотивним животом.
– Развијање способности самосталног деловања.
– Развијање способности функционисања у тиму и вођења тима.
– Стицање способности деловања према задатом циљу у свим ситуацијама и под стресом.
– Унапређивање пословних способности.
– Развијање вештина ефикасне комуникације:

  • Невербална комуникација.
  • Асертивна комуникација.
  • Лично представљање.
  • Презентација пројеката.
  • Преговарање.

– Оспособљавање за сналажење у виртуелном свету нових медија.

 

Обука на свим курсевима се одвија под условима стручног вођења, групне подршке али и постављања у ситуације изолације и симулираног стреса.

Методи које се провлаче кроз све фазе обуке и тренинге
– Препознавање правих препрека и њихово савладавање.
– Постизање смирења уз симулацију стреса.
– Развијање упорности, неодустајања од циљева.