Стручни тим

Језгро стручног тим АЛФА ОМЕГА КЛУБА сачињавају људи са великим искуством у медијима и у педагошким активностима, којима је заједничко теолошко образовање, али и најсавременији приступ древном духовном знању које желе да поделе са члановима Клуба.