„Велика слика“

Програм ВЕЛИКА СЛИКА, у оквиру активности АЛФА ОМЕГА КЛУБА, биће коначно формулисан на основу показаног интересовања чланова клуба за улажење у разоткривање духовних темеља савременог света и упознавање алтернативног а древног виђења света и човека.

Кроз предавања више стручњака и занимљиве радионице, у овом циклусу чланови клуба који су прошли основну обуку бавиће се дубинском анализом симболичких форми кроз које опажамо свет и људе око нас, упознаће се са духовним знањем о односу времена и вечности, традиције и модерности. Посебна пажња овде се посвећује демонтирању идеолошких концепција света и владајућих митова али и конструкцији митова који чине темељ сваке заједнице.

Овај програм од велике је важности за оне који се спремају за руководеће улоге у било којој области људског деловања и омогућава полазницима прецизно сагледавање ВЕЛИКЕ СЛИКЕ света уз стицање знања за очување свог духовног интегритета при улажењу у велике и моћне системе, као и развијање способности креирања нових оригиналних концепција и придобијање људи за учествовање у њима.

Детаљан план овог курса биће објављен по завршетку првоа два курса АЛФА ОМЕГА КЛУБА, пошто прва група полазника стекне услове да настави своје образовање.

Подели
Share on Facebook
„Велика слика“
Информације о курсу

Повезани курсеви